نمایش کالاهای موجود

عرق بیدمشک و گلاب

شربت بیدمشک و گلاب 1000 سی سی

مقوي قلب وعروق، آرامش بخش، ضد رطوبت و ضدگرمازدگی روش فرآوری: تقطیر چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی، تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه. عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم، اس ...

16,000 تومان

شربت بیدمشک و گلاب 1000 سی سی

مقوي قلب وعروق، آرامش بخش، ضد رطوبت و ضدگرمازدگی روش فرآوری: تقطیر چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی، تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه. عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم، اس ...

16,000 تومان
عرق نعناع و لیمو (موهیتو)

عرق نعناع و لیمو (موهیتو) 1000 سی سی

ضد نفخ، مفید براي ناراحتی کیسه صفرا و مجاري صفراوي. چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده از اندام ...

16,000 تومان

عرق نعناع و لیمو (موهیتو) 1000 سی سی

ضد نفخ، مفید براي ناراحتی کیسه صفرا و مجاري صفراوي. چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده از اندام ...

16,000 تومان
عرق آویشن

عرق آویشن 1000 سی سی

ضد سرفه، خلط آور، غرغره آن براي کاهش تورم دهان وگلو مصرف میشود. روش فرآوری: تقطیر چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر ...

12,000 تومان

عرق آویشن 1000 سی سی

ضد سرفه، خلط آور، غرغره آن براي کاهش تورم دهان وگلو مصرف میشود. روش فرآوری: تقطیر چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر ...

12,000 تومان
شربت سکنجبین

شربت سکنجبین 1000 سی سی

خواص شربت سکنجبین: سکنجبین یک شربت سنتی ایرانی است که داری طبع سرد و خنک بوده و در بردن صفرا شهرت فراوانی دارد و نفوذ غذا را به سلول‌های بدن افزایش میدهد. شربت سکنجبین برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد، تقویت معده و کبد مفید است. شربت سکنجبین التهاب ناشی از گرما را می‌کاهد و در نهایت سموم بدن را به همراه ادرار یا عرق بیرون می‌آ ...

16,000 تومان

شربت سکنجبین 1000 سی سی

خواص شربت سکنجبین: سکنجبین یک شربت سنتی ایرانی است که داری طبع سرد و خنک بوده و در بردن صفرا شهرت فراوانی دارد و نفوذ غذا را به سلول‌های بدن افزایش میدهد. شربت سکنجبین برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد، تقویت معده و کبد مفید است. شربت سکنجبین التهاب ناشی از گرما را می‌کاهد و در نهایت سموم بدن را به همراه ادرار یا عرق بیرون می‌آ ...

16,000 تومان
عرق رازیانه

عرق رازیانه 1000 سی سی

افزایش دهنده شیر و قاعده آور ، مقوي معده و ضد نفخ، ضد سرفه چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده ...

9,000 تومان

عرق رازیانه 1000 سی سی

افزایش دهنده شیر و قاعده آور ، مقوي معده و ضد نفخ، ضد سرفه چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده ...

9,000 تومان
عرق نعناع

عرق نعناع 1000 سی سی

ضد نفخ، مفید براي ناراحتی کیسه صفرا و مجاري صفراوي چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده از اندام ...

9,000 تومان

عرق نعناع 1000 سی سی

ضد نفخ، مفید براي ناراحتی کیسه صفرا و مجاري صفراوي چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده از اندام ...

9,000 تومان
عرق بهار نارنج

عرق بهار نارنج 1000 سی سی

آرام بخش وضد افسردگی، مسکن، ضد اسپاسم اندام مورد استفاده: شکوفه ها و گل ها شرایط مطلوب نگهداری: نگهداری در فضای خشک و خنک و دور از نور آفتاب – عدم هر گونه آلودگی درب و دهانه بطری در زمان مصرف – ترجیح در استفاده از بطری های کوچک عرقیات به منظور مصرف سریع (3 تا 4 ماه پس از باز شدن درب بطری به علت عدم استفاده از مواد نگهدارنده ) . مجوز سازمان ...

10,000 تومان

عرق بهار نارنج 1000 سی سی

آرام بخش وضد افسردگی، مسکن، ضد اسپاسم اندام مورد استفاده: شکوفه ها و گل ها شرایط مطلوب نگهداری: نگهداری در فضای خشک و خنک و دور از نور آفتاب – عدم هر گونه آلودگی درب و دهانه بطری در زمان مصرف – ترجیح در استفاده از بطری های کوچک عرقیات به منظور مصرف سریع (3 تا 4 ماه پس از باز شدن درب بطری به علت عدم استفاده از مواد نگهدارنده ) . مجوز سازمان ...

10,000 تومان
گلاب

گلاب 1000 سی سی

تقویت کننده قلب و معده، آرام بخش و تقویت کننده اعصاب، نرم کننده پوست وزن مواد اولیه مصرفی ( برای تولید 40 تا 45 لیتر محصول ): 20- 25 كيلوگرم گل های تازه در داخل آب بدون کلر با حرارت ملایم به مدت 7- 6 ساعت میزان اسانس استاندارد در گلاب : 12 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در گلاب پروانش نیها : 25 میلی گرم در 1000 سی سی ( ...

19,500 تومان

گلاب 1000 سی سی

تقویت کننده قلب و معده، آرام بخش و تقویت کننده اعصاب، نرم کننده پوست وزن مواد اولیه مصرفی ( برای تولید 40 تا 45 لیتر محصول ): 20- 25 كيلوگرم گل های تازه در داخل آب بدون کلر با حرارت ملایم به مدت 7- 6 ساعت میزان اسانس استاندارد در گلاب : 12 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در گلاب پروانش نیها : 25 میلی گرم در 1000 سی سی ( ...

19,500 تومان
عرق کاسنی

عرق کاسنی 1000 سی سی

کاهش چربی خون و چربی کبد، تصفیه خون، تب بر، درمان بی اشتهایی وزن مواد اولیه مصرفی ( برای تولید 40 تا 45 لیتر محصول ): 20 - 25 كيلوگرم ریشه و اندام های هوایی گیاه به صورت تازه در داخل آب میزان اسانس استاندارد در کاسنی : 5/1 - 1/1 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در کاسنی پروانش نیها < 5/1 ( مقدار دقیق مندرج روی درب بطری ) ...

8,500 تومان

عرق کاسنی 1000 سی سی

کاهش چربی خون و چربی کبد، تصفیه خون، تب بر، درمان بی اشتهایی وزن مواد اولیه مصرفی ( برای تولید 40 تا 45 لیتر محصول ): 20 - 25 كيلوگرم ریشه و اندام های هوایی گیاه به صورت تازه در داخل آب میزان اسانس استاندارد در کاسنی : 5/1 - 1/1 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در کاسنی پروانش نیها < 5/1 ( مقدار دقیق مندرج روی درب بطری ) ...

8,500 تومان
عرق شاطره

عرق شاطره 1000 سی سی

تصفیه خون و درمان مشکلات پوستی، بهبودکارکبد، درمان مجاري صفراوي میزان اسانس استاندارد در عرق شاطره : 8 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در عرق شاطره پروانش نیها < 8 ( مقدار دقیق مندرج روی درب بطری ) ( اسانس یکی از مواد موثره در گیاه می باشد که در فرایند تقطیراستحصال می گردد.) چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ه ...

8,500 تومان

عرق شاطره 1000 سی سی

تصفیه خون و درمان مشکلات پوستی، بهبودکارکبد، درمان مجاري صفراوي میزان اسانس استاندارد در عرق شاطره : 8 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در عرق شاطره پروانش نیها < 8 ( مقدار دقیق مندرج روی درب بطری ) ( اسانس یکی از مواد موثره در گیاه می باشد که در فرایند تقطیراستحصال می گردد.) چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ه ...

8,500 تومان
نوشیدنی بیدمشک و گلاب 500 سی سی

نوشیدنی بیدمشک و گلاب 500 سی سی

نوشیدنی بیدمشک و گلاب تقویت کننده قلب و اعصاب و نشاط آور می باشد، درمان کننده کم‏ خونى و ضعف عمومى بدن در افراد کم خون و سرد مزاج می باشد. مجوز سازمان غذا و دارو: 40/1024-2

4,000 تومان

نوشیدنی بیدمشک و گلاب 500 سی سی

نوشیدنی بیدمشک و گلاب تقویت کننده قلب و اعصاب و نشاط آور می باشد، درمان کننده کم‏ خونى و ضعف عمومى بدن در افراد کم خون و سرد مزاج می باشد. مجوز سازمان غذا و دارو: 40/1024-2

4,000 تومان
نوشیدنی نعناع و لیمو 500 سی سی

نوشیدنی نعناع و لیمو 500 سی سی

شربت موهیتو با نعناع و لیمو تقویت کننده مغز و اعصاب ، آرامش بخش ، کاهش دهنده اضطراب و استرس ، ضد تشویش و تقویت کننده گوارش می باشد. مجوز سازمان غذا و دارو: 40/1024-2

4,000 تومان

نوشیدنی نعناع و لیمو 500 سی سی

شربت موهیتو با نعناع و لیمو تقویت کننده مغز و اعصاب ، آرامش بخش ، کاهش دهنده اضطراب و استرس ، ضد تشویش و تقویت کننده گوارش می باشد. مجوز سازمان غذا و دارو: 40/1024-2

4,000 تومان
نوشیدنی سکنجبین 500 سی سی

نوشیدنی سکنجبین 500 سی سی

سکنجبین یک شربت سنتی ایرانی است که داری طبع سرد و خنک بوده و در از بین بردن صفرا شهرت فراوانی دارد و نفوذ غذا را به سلول‌های بدن افزایش میدهد. شربت سکنجبین برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد، تقویت معده و کبد مفید است. شربت سکنجبین التهاب ناشی از گرما را می‌کاهد و در نهایت سموم بدن را به همراه ادرار یا عرق بیرون می‌آورد. مجوز ...

4,000 تومان

نوشیدنی سکنجبین 500 سی سی

سکنجبین یک شربت سنتی ایرانی است که داری طبع سرد و خنک بوده و در از بین بردن صفرا شهرت فراوانی دارد و نفوذ غذا را به سلول‌های بدن افزایش میدهد. شربت سکنجبین برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد، تقویت معده و کبد مفید است. شربت سکنجبین التهاب ناشی از گرما را می‌کاهد و در نهایت سموم بدن را به همراه ادرار یا عرق بیرون می‌آورد. مجوز ...

4,000 تومان
صندلی امتحانی پروفیلی

صندلی امتحانی پروفیلی

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای دسته تحریری متحرک - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی: ...

169,000 تومان

صندلی امتحانی پروفیلی

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای دسته تحریری متحرک - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی: ...

169,000 تومان
صندلی امتحانی لوله ای

صندلی امتحانی لوله ای

- دارای نشیمن و پشتی mdf - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - وجود دسته تحریری متحرک - امکان تولید برای افراد چپ دست و راست دست - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : لوله فلزی با ابعاد استاندارد کفی و پشتی : 9MDF و ...

288,900 تومان

صندلی امتحانی لوله ای

- دارای نشیمن و پشتی mdf - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - وجود دسته تحریری متحرک - امکان تولید برای افراد چپ دست و راست دست - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : لوله فلزی با ابعاد استاندارد کفی و پشتی : 9MDF و ...

288,900 تومان
صندلی دانش آموز قابل تنظیم

صندلی دانش آموز قابل تنظیم

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : لوله فلزی با ...

151,600 تومان

صندلی دانش آموز قابل تنظیم

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : لوله فلزی با ...

151,600 تومان
 صندلی معلم کف پارچه

صندلی معلم با کفی پارچه ای

- دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - در این محصول ، با توجه به احترام به سلیقه مشتریان ، از متریال پارچه برای نشیمن و پشتی آن استفاده گردیده است - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : پروفیل با ابعاد استاندارد کفی و پشتی : 9MDF و ...

158,100 تومان

صندلی معلم با کفی پارچه ای

- دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - در این محصول ، با توجه به احترام به سلیقه مشتریان ، از متریال پارچه برای نشیمن و پشتی آن استفاده گردیده است - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : پروفیل با ابعاد استاندارد کفی و پشتی : 9MDF و ...

158,100 تومان
صندلی معلولین لوله فلزی

صندلی معلولین لوله فلزی

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی - دارای دسته های تاشو رو به بالا که مجهز به کمربند مخ ...

212,200 تومان

صندلی معلولین لوله فلزی

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی - دارای دسته های تاشو رو به بالا که مجهز به کمربند مخ ...

212,200 تومان
میز و نیمکت دبستان

میز و نیمکت دبستان

- امکان تولید صفحات نشیمن و میز با mdf و پلاستیک - قابلیت تولید بصورت 3 و 2 نفره - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای فضای قرار گیری کتاب - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : پروفیل فلزی با ابعاد استاندارد ...

392,400 تومان

میز و نیمکت دبستان

- امکان تولید صفحات نشیمن و میز با mdf و پلاستیک - قابلیت تولید بصورت 3 و 2 نفره - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای فضای قرار گیری کتاب - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : پروفیل فلزی با ابعاد استاندارد ...

392,400 تومان