نمایش کالاهای موجود

شربت بیدمشک و گلاب 1000 سی سی

شربت بیدمشک و گلاب 1000 سی سی

مقوي قلب وعروق، آرامش بخش، ضد رطوبت و ضدگرمازدگی روش فرآوری: تقطیر چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی، تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه. عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم، اس ...

16,000 تومان

شربت بیدمشک و گلاب 1000 سی سی

مقوي قلب وعروق، آرامش بخش، ضد رطوبت و ضدگرمازدگی روش فرآوری: تقطیر چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی، تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه. عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم، اس ...

16,000 تومان
عرق نعناع و لیمو (موهیتو) 1000 سی سی

عرق نعناع و لیمو (موهیتو) 1000 سی سی

ضد نفخ، مفید براي ناراحتی کیسه صفرا و مجاري صفراوي. چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده از اندام ...

16,000 تومان

عرق نعناع و لیمو (موهیتو) 1000 سی سی

ضد نفخ، مفید براي ناراحتی کیسه صفرا و مجاري صفراوي. چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده از اندام ...

16,000 تومان
عرق آویشن 1000 سی سی

عرق آویشن 1000 سی سی

ضد سرفه، خلط آور، غرغره آن براي کاهش تورم دهان وگلو مصرف میشود. روش فرآوری: تقطیر چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر ...

12,000 تومان

عرق آویشن 1000 سی سی

ضد سرفه، خلط آور، غرغره آن براي کاهش تورم دهان وگلو مصرف میشود. روش فرآوری: تقطیر چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر ...

12,000 تومان
شربت سکنجبین 1000 سی سی

شربت سکنجبین 1000 سی سی

خواص شربت سکنجبین: سکنجبین یک شربت سنتی ایرانی است که داری طبع سرد و خنک بوده و در بردن صفرا شهرت فراوانی دارد و نفوذ غذا را به سلول‌های بدن افزایش میدهد. شربت سکنجبین برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد، تقویت معده و کبد مفید است. شربت سکنجبین التهاب ناشی از گرما را می‌کاهد و در نهایت سموم بدن را به همراه ادرار یا عرق بیرون می‌آ ...

16,000 تومان

شربت سکنجبین 1000 سی سی

خواص شربت سکنجبین: سکنجبین یک شربت سنتی ایرانی است که داری طبع سرد و خنک بوده و در بردن صفرا شهرت فراوانی دارد و نفوذ غذا را به سلول‌های بدن افزایش میدهد. شربت سکنجبین برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد، تقویت معده و کبد مفید است. شربت سکنجبین التهاب ناشی از گرما را می‌کاهد و در نهایت سموم بدن را به همراه ادرار یا عرق بیرون می‌آ ...

16,000 تومان
عرق رازیانه 1000 سی سی

عرق رازیانه 1000 سی سی

افزایش دهنده شیر و قاعده آور ، مقوي معده و ضد نفخ، ضد سرفه چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده ...

9,000 تومان

عرق رازیانه 1000 سی سی

افزایش دهنده شیر و قاعده آور ، مقوي معده و ضد نفخ، ضد سرفه چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده ...

9,000 تومان
عرق نعناع 1000 سی سی

عرق نعناع 1000 سی سی

ضد نفخ، مفید براي ناراحتی کیسه صفرا و مجاري صفراوي چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده از اندام ...

9,000 تومان

عرق نعناع 1000 سی سی

ضد نفخ، مفید براي ناراحتی کیسه صفرا و مجاري صفراوي چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ها و سرشاخه های گل دار تازه و سالم به دور از کپک زدگی و پوسیدگی – تولید عرقیات با حرارت ملایم و سیستم تقطیر آب سرد چشمه عوامل موثر در کاهش کیفیت محصول: استفاده از اسانس های شیمیایی و گیاهی به جای اندام های مورد نظر تازه و سالم – استفاده از اندام ...

9,000 تومان
عرق بهار نارنج 1000 سی سی

عرق بهار نارنج 1000 سی سی

آرام بخش وضد افسردگی، مسکن، ضد اسپاسم اندام مورد استفاده: شکوفه ها و گل ها شرایط مطلوب نگهداری: نگهداری در فضای خشک و خنک و دور از نور آفتاب – عدم هر گونه آلودگی درب و دهانه بطری در زمان مصرف – ترجیح در استفاده از بطری های کوچک عرقیات به منظور مصرف سریع (3 تا 4 ماه پس از باز شدن درب بطری به علت عدم استفاده از مواد نگهدارنده ) . مجوز سازمان ...

10,000 تومان

عرق بهار نارنج 1000 سی سی

آرام بخش وضد افسردگی، مسکن، ضد اسپاسم اندام مورد استفاده: شکوفه ها و گل ها شرایط مطلوب نگهداری: نگهداری در فضای خشک و خنک و دور از نور آفتاب – عدم هر گونه آلودگی درب و دهانه بطری در زمان مصرف – ترجیح در استفاده از بطری های کوچک عرقیات به منظور مصرف سریع (3 تا 4 ماه پس از باز شدن درب بطری به علت عدم استفاده از مواد نگهدارنده ) . مجوز سازمان ...

10,000 تومان
گلاب 1000 سی سی

گلاب 1000 سی سی

تقویت کننده قلب و معده، آرام بخش و تقویت کننده اعصاب، نرم کننده پوست وزن مواد اولیه مصرفی ( برای تولید 40 تا 45 لیتر محصول ): 20- 25 كيلوگرم گل های تازه در داخل آب بدون کلر با حرارت ملایم به مدت 7- 6 ساعت میزان اسانس استاندارد در گلاب : 12 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در گلاب پروانش نیها : 25 میلی گرم در 1000 سی سی ( ...

19,500 تومان

گلاب 1000 سی سی

تقویت کننده قلب و معده، آرام بخش و تقویت کننده اعصاب، نرم کننده پوست وزن مواد اولیه مصرفی ( برای تولید 40 تا 45 لیتر محصول ): 20- 25 كيلوگرم گل های تازه در داخل آب بدون کلر با حرارت ملایم به مدت 7- 6 ساعت میزان اسانس استاندارد در گلاب : 12 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در گلاب پروانش نیها : 25 میلی گرم در 1000 سی سی ( ...

19,500 تومان
عرق کاسنی 1000 سی سی

عرق کاسنی 1000 سی سی

کاهش چربی خون و چربی کبد، تصفیه خون، تب بر، درمان بی اشتهایی وزن مواد اولیه مصرفی ( برای تولید 40 تا 45 لیتر محصول ): 20 - 25 كيلوگرم ریشه و اندام های هوایی گیاه به صورت تازه در داخل آب میزان اسانس استاندارد در کاسنی : 5/1 - 1/1 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در کاسنی پروانش نیها < 5/1 ( مقدار دقیق مندرج روی درب بطری ) ...

8,500 تومان

عرق کاسنی 1000 سی سی

کاهش چربی خون و چربی کبد، تصفیه خون، تب بر، درمان بی اشتهایی وزن مواد اولیه مصرفی ( برای تولید 40 تا 45 لیتر محصول ): 20 - 25 كيلوگرم ریشه و اندام های هوایی گیاه به صورت تازه در داخل آب میزان اسانس استاندارد در کاسنی : 5/1 - 1/1 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در کاسنی پروانش نیها < 5/1 ( مقدار دقیق مندرج روی درب بطری ) ...

8,500 تومان
عرق شاطره 1000 سی سی

عرق شاطره 1000 سی سی

تصفیه خون و درمان مشکلات پوستی، بهبودکارکبد، درمان مجاري صفراوي میزان اسانس استاندارد در عرق شاطره : 8 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در عرق شاطره پروانش نیها < 8 ( مقدار دقیق مندرج روی درب بطری ) ( اسانس یکی از مواد موثره در گیاه می باشد که در فرایند تقطیراستحصال می گردد.) چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ه ...

8,500 تومان

عرق شاطره 1000 سی سی

تصفیه خون و درمان مشکلات پوستی، بهبودکارکبد، درمان مجاري صفراوي میزان اسانس استاندارد در عرق شاطره : 8 میلی گرم در 1000 سی سی میزان اسانس موجود در عرق شاطره پروانش نیها < 8 ( مقدار دقیق مندرج روی درب بطری ) ( اسانس یکی از مواد موثره در گیاه می باشد که در فرایند تقطیراستحصال می گردد.) چرخه کیفیت محصول: برداشت و مصرف به هنگام برگ ه ...

8,500 تومان
نوشیدنی بیدمشک و گلاب 500 سی سی

نوشیدنی بیدمشک و گلاب 500 سی سی

نوشیدنی بیدمشک و گلاب تقویت کننده قلب و اعصاب و نشاط آور می باشد، درمان کننده کم‏ خونى و ضعف عمومى بدن در افراد کم خون و سرد مزاج می باشد. مجوز سازمان غذا و دارو: 40/1024-2

4,000 تومان

نوشیدنی بیدمشک و گلاب 500 سی سی

نوشیدنی بیدمشک و گلاب تقویت کننده قلب و اعصاب و نشاط آور می باشد، درمان کننده کم‏ خونى و ضعف عمومى بدن در افراد کم خون و سرد مزاج می باشد. مجوز سازمان غذا و دارو: 40/1024-2

4,000 تومان
نوشیدنی نعناع و لیمو 500 سی سی

نوشیدنی نعناع و لیمو 500 سی سی

شربت موهیتو با نعناع و لیمو تقویت کننده مغز و اعصاب ، آرامش بخش ، کاهش دهنده اضطراب و استرس ، ضد تشویش و تقویت کننده گوارش می باشد. مجوز سازمان غذا و دارو: 40/1024-2

4,000 تومان

نوشیدنی نعناع و لیمو 500 سی سی

شربت موهیتو با نعناع و لیمو تقویت کننده مغز و اعصاب ، آرامش بخش ، کاهش دهنده اضطراب و استرس ، ضد تشویش و تقویت کننده گوارش می باشد. مجوز سازمان غذا و دارو: 40/1024-2

4,000 تومان
نوشیدنی سکنجبین 500 سی سی

نوشیدنی سکنجبین 500 سی سی

سکنجبین یک شربت سنتی ایرانی است که داری طبع سرد و خنک بوده و در از بین بردن صفرا شهرت فراوانی دارد و نفوذ غذا را به سلول‌های بدن افزایش میدهد. شربت سکنجبین برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد، تقویت معده و کبد مفید است. شربت سکنجبین التهاب ناشی از گرما را می‌کاهد و در نهایت سموم بدن را به همراه ادرار یا عرق بیرون می‌آورد. مجوز ...

4,000 تومان

نوشیدنی سکنجبین 500 سی سی

سکنجبین یک شربت سنتی ایرانی است که داری طبع سرد و خنک بوده و در از بین بردن صفرا شهرت فراوانی دارد و نفوذ غذا را به سلول‌های بدن افزایش میدهد. شربت سکنجبین برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد، تقویت معده و کبد مفید است. شربت سکنجبین التهاب ناشی از گرما را می‌کاهد و در نهایت سموم بدن را به همراه ادرار یا عرق بیرون می‌آورد. مجوز ...

4,000 تومان
صندلی امتحانی پروفیلی

صندلی امتحانی پروفیلی

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای دسته تحریری متحرک - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی: ...

169,000 تومان

صندلی امتحانی پروفیلی

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای دسته تحریری متحرک - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی: ...

169,000 تومان
صندلی امتحانی لوله ای

صندلی امتحانی لوله ای

- دارای نشیمن و پشتی mdf - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - وجود دسته تحریری متحرک - امکان تولید برای افراد چپ دست و راست دست - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : لوله فلزی با ابعاد استاندارد کفی و پشتی : 9MDF و ...

288,900 تومان

صندلی امتحانی لوله ای

- دارای نشیمن و پشتی mdf - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - وجود دسته تحریری متحرک - امکان تولید برای افراد چپ دست و راست دست - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : لوله فلزی با ابعاد استاندارد کفی و پشتی : 9MDF و ...

288,900 تومان
صندلی دانش آموز قابل تنظیم

صندلی دانش آموز قابل تنظیم

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : لوله فلزی با ...

151,600 تومان

صندلی دانش آموز قابل تنظیم

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : لوله فلزی با ...

151,600 تومان
 صندلی معلم با کفی پارچه ای

صندلی معلم با کفی پارچه ای

- دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - در این محصول ، با توجه به احترام به سلیقه مشتریان ، از متریال پارچه برای نشیمن و پشتی آن استفاده گردیده است - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : پروفیل با ابعاد استاندارد کفی و پشتی : 9MDF و ...

158,100 تومان

صندلی معلم با کفی پارچه ای

- دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - در این محصول ، با توجه به احترام به سلیقه مشتریان ، از متریال پارچه برای نشیمن و پشتی آن استفاده گردیده است - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : پروفیل با ابعاد استاندارد کفی و پشتی : 9MDF و ...

158,100 تومان
صندلی معلولین لوله فلزی

صندلی معلولین لوله فلزی

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی - دارای دسته های تاشو رو به بالا که مجهز به کمربند مخ ...

212,200 تومان

صندلی معلولین لوله فلزی

- قابلیت تنظیم ارتفاع یکی از ویژگی های بسیار کار امد این صندلی است که با توجه به قد مشتریان یا ارتفاع میز مجاور تعیین می شود . - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و اصول ارگونومی - دارای دسته های تاشو رو به بالا که مجهز به کمربند مخ ...

212,200 تومان
میز و نیمکت دبستان

میز و نیمکت دبستان

- امکان تولید صفحات نشیمن و میز با mdf و پلاستیک - قابلیت تولید بصورت 3 و 2 نفره - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای فضای قرار گیری کتاب - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : پروفیل فلزی با ابعاد استاندارد ...

392,400 تومان

میز و نیمکت دبستان

- امکان تولید صفحات نشیمن و میز با mdf و پلاستیک - قابلیت تولید بصورت 3 و 2 نفره - دارای استراکچر فلزی بسیار مقاوم با قابلیت تولید در طیف رنگی بالا - دارای فرمی مینیمال و ساده و کاربردی - دارای فضای قرار گیری کتاب - دارای ابعاد مناسب مطابق استاندارد ملی و با استفاده از اصول ارگونومی مشخصات فنی : اسکلت : پروفیل فلزی با ابعاد استاندارد ...

392,400 تومان
اشتباه می‎کردم

اشتباه می‎کردم

گاهی در رفتار اعضای خانواده با یکدیگر و یا با سایر اعضای جامعه و خویشاوندان اشتباهاتی رخ می‏‎دهد؛ رفتارهای نامناسب همسران با همدیگر، رفتارهای نامناسب پدر و مادر با فرزندانشان؛ چشم و هم ‏چشمی، حسودی و بخل در زندگی؛ و یا تصمیم‏‎گیری‏‎های نادرست برای زندگی و تحصیل و یا انتخاب همسر… داستان‏های روایت شده در این کتاب، راه‏‎حل‎ اصلاح این اشتباهات را نش ...

12,900 تومان

اشتباه می‎کردم

گاهی در رفتار اعضای خانواده با یکدیگر و یا با سایر اعضای جامعه و خویشاوندان اشتباهاتی رخ می‏‎دهد؛ رفتارهای نامناسب همسران با همدیگر، رفتارهای نامناسب پدر و مادر با فرزندانشان؛ چشم و هم ‏چشمی، حسودی و بخل در زندگی؛ و یا تصمیم‏‎گیری‏‎های نادرست برای زندگی و تحصیل و یا انتخاب همسر… داستان‏های روایت شده در این کتاب، راه‏‎حل‎ اصلاح این اشتباهات را نش ...

12,900 تومان