نمایش کالاهای موجود

رسوب گیر سیمی سماور و کتری نیکخواه 10 گرم

رسوب گیر سیمی سماور و کتری نیکخواه 10 گرم

رسوب گیر سیمی نیکخواه از سیم استیل ضد زنگ و آلیاژهای حساس ساخته شده و گچ و املاح موجود در آب را به خود جذب می شود.

ناموجود

رسوب گیر سیمی سماور و کتری نیکخواه 10 گرم

رسوب گیر سیمی نیکخواه از سیم استیل ضد زنگ و آلیاژهای حساس ساخته شده و گچ و املاح موجود در آب را به خود جذب می شود.

ناموجود
جرم گیر پودری کتری و سماور ملیکا

جرم گیر پودری کتری و سماور ملیکا

جرم گیر پودری ملیکا مناسب برای از بین بردن رسوب درون کتری و سماور ، بدون ایجاد بوی نامطبوع است.

ناموجود

جرم گیر پودری کتری و سماور ملیکا

جرم گیر پودری ملیکا مناسب برای از بین بردن رسوب درون کتری و سماور ، بدون ایجاد بوی نامطبوع است.

ناموجود
جرم گیر سیمی کتری و سماور ملیکا

جرم گیر سیمی کتری و سماور ملیکا

ساختار فیزیکی این جرم گیرها ، املاح و اجرام موجود در آب را به خود جذب می کند و آب فیلتر شده ای را برای نوشیدن چای و حتی آب قابل شرب فراهم می نماید.

ناموجود

جرم گیر سیمی کتری و سماور ملیکا

ساختار فیزیکی این جرم گیرها ، املاح و اجرام موجود در آب را به خود جذب می کند و آب فیلتر شده ای را برای نوشیدن چای و حتی آب قابل شرب فراهم می نماید.

ناموجود
کارتن 2 عددی رسوب گیر سیمی سماور و کتری نیکخواه 10

کارتن 2 عددی رسوب گیر سیمی سماور و کتری نیکخواه 1

رسوب گیر سیمی نیکخواه از سیم استیل ضد زنگ و آلیاژهای حساس ساخته شده و گچ و املاح موجود در آب را به خود جذب می شود.

ناموجود

کارتن 2 عددی رسوب گیر سیمی سماور و کتری نیکخواه 1

رسوب گیر سیمی نیکخواه از سیم استیل ضد زنگ و آلیاژهای حساس ساخته شده و گچ و املاح موجود در آب را به خود جذب می شود.

ناموجود