نمایش کالاهای موجود

تصفیه هوای فندکی  ماشین

تصفیه هوای فندکی ماشین

از بین برنده ی بوی نامطبوع در ماشین از بین برنده ی ویروس و باکتری برطرف کننده دود، گرد و غبار و ذرات معلق در هوا

90,000 تومان

تصفیه هوای فندکی ماشین

از بین برنده ی بوی نامطبوع در ماشین از بین برنده ی ویروس و باکتری برطرف کننده دود، گرد و غبار و ذرات معلق در هوا

90,000 تومان
نانو مکمل سوخت پتروکامن 280 میلی لیتر

نانو مکمل سوخت پتروکامن 280 میلی لیتر

نانو مکمل سوخت پتروکامن بهبود دهنده اکتان است و قبل از سوختگیری ، مکمل پتروکامن را باید در باک خودرو بریزید. هر عدد مکمل مناسب یک باک 30 لیتری است. تا سه مرتبه سوختگیری بعدی نیاز به افزودن نانو مکمل بنرین ندارید .

ناموجود

نانو مکمل سوخت پتروکامن 280 میلی لیتر

نانو مکمل سوخت پتروکامن بهبود دهنده اکتان است و قبل از سوختگیری ، مکمل پتروکامن را باید در باک خودرو بریزید. هر عدد مکمل مناسب یک باک 30 لیتری است. تا سه مرتبه سوختگیری بعدی نیاز به افزودن نانو مکمل بنرین ندارید .

ناموجود