بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی ( بیمه معلم )

بیمه‌ آتش‌سوزی دو دسته از خسارات را پوشش می‌دهد؛ خسارات اصلی و خسارات اضافی که البته هر دو دسته تنها خسارات مالی را تحت پوشش قرار می‌دهند و هیچ تعهدی نسبت به خسارات جانی ندارند ***خطرات اصلی خسارات اصلی تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی جزو لاینفک این بیمه‌نامه هستند و به صورت مجموعه زیر ارائه می‌شوند: پوشش‌های اصلی بیمه آتش‌سوزی آتش: ترکیب هر نوع ما ...

150,000 تومان

بیمه آتش سوزی ( بیمه معلم )

بیمه‌ آتش‌سوزی دو دسته از خسارات را پوشش می‌دهد؛ خسارات اصلی و خسارات اضافی که البته هر دو دسته تنها خسارات مالی را تحت پوشش قرار می‌دهند و هیچ تعهدی نسبت به خسارات جانی ندارند ***خطرات اصلی خسارات اصلی تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی جزو لاینفک این بیمه‌نامه هستند و به صورت مجموعه زیر ارائه می‌شوند: پوشش‌های اصلی بیمه آتش‌سوزی آتش: ترکیب هر نوع ما ...

150,000 تومان