نمایش کالاهای موجود

عسل ارگانیک مادوتا بسته های سه تایی

عسل ارگانیک مادوتا بسته های سه تایی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه

4,500 تومان

عسل ارگانیک مادوتا بسته های سه تایی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه

4,500 تومان
عسل ارگانیک مادوتا بسته های شش تایی

عسل ارگانیک مادوتا بسته های شش تایی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه

8,000 تومان

عسل ارگانیک مادوتا بسته های شش تایی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه

8,000 تومان
عسل 1000گرمی مادوتا

عسل 1000گرمی مادوتا

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولین محصولات ارگانيك تولید عسل در ایران

61,400 تومان

عسل 1000گرمی مادوتا

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولین محصولات ارگانيك تولید عسل در ایران

61,400 تومان
عسل جعبه ای 48 ساشه ای

عسل جعبه ای 48 ساشه ای

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه

42,000 تومان

عسل جعبه ای 48 ساشه ای

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه

42,000 تومان
عسل زعفرانی مادوتا

عسل زعفرانی 500 گرمی مادوتا

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

70,000 تومان

عسل زعفرانی 500 گرمی مادوتا

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

70,000 تومان
عسل مادوتا 2000 گرمی

عسل مادوتا 1800 گرمی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

109,000 تومان

عسل مادوتا 1800 گرمی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

109,000 تومان
عسل مادوتا 1000 گرمی با موم

عسل مادوتا 1000 گرمی با موم

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

61,400 تومان

عسل مادوتا 1000 گرمی با موم

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

61,400 تومان
عسل مادوتا 500 گرمی

عسل مادوتا 500 گرمی با موم

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

29,000 تومان

عسل مادوتا 500 گرمی با موم

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

29,000 تومان
عسل جعبه ای مادوتا 20 عددی

عسل جعبه ای مادوتا 20 عددی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزش مناسب براي استفاده روزانه دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

24,800 تومان

عسل جعبه ای مادوتا 20 عددی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزش مناسب براي استفاده روزانه دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

24,800 تومان
عسل  مادوتا 5 کیلیویی

عسل مادوتا 5 کیلیویی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

195,000 تومان

عسل مادوتا 5 کیلیویی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

195,000 تومان
عسل ارگانیک مادوتا  50 گرمی

عسل ارگانیک مادوتا 50 گرمی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامی سنین قابل حمل آسان مناسب برا ی استفاده روزانه دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

6,000 تومان

عسل ارگانیک مادوتا 50 گرمی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 قابل استفاده برای تمامی سنین قابل حمل آسان مناسب برا ی استفاده روزانه دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

6,000 تومان
عسل ارگانیک مادوتا  حلب 27  کیلویی

عسل ارگانیک مادوتا حلب 27 کیلویی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

783,000 تومان

عسل ارگانیک مادوتا حلب 27 کیلویی

دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

783,000 تومان