نمایش کالاهای موجود

عسل ارگانیک مادوتا

عسل ارگانیک مادوتا بسته های سه تایی

قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

4,500 تومان

عسل ارگانیک مادوتا بسته های سه تایی

قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

4,500 تومان
عسل ارگانیک مادوتا بسته های شش تایی

عسل ارگانیک مادوتا بسته های شش تایی

قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

8,000 تومان

عسل ارگانیک مادوتا بسته های شش تایی

قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

8,000 تومان
عسل یک کیلویی مادوتا

عسل 1000گرمی مادوتا

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولین محصولات ارگانيك تولید عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

61,400 تومان

عسل 1000گرمی مادوتا

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولین محصولات ارگانيك تولید عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

61,400 تومان
عسل جعبه ای 48 ساشه ای

عسل جعبه ای 48 ساشه ای

قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

42,000 تومان

عسل جعبه ای 48 ساشه ای

قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

42,000 تومان
عسل زعفرانی مادوتا

عسل زعفرانی مادوتا

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

70,000 تومان

عسل زعفرانی مادوتا

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

70,000 تومان
عسل مادوتا 1800 گرمی

عسل مادوتا 2000 گرمی

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

109,000 تومان

عسل مادوتا 2000 گرمی

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

109,000 تومان
عسل مادوتا 1000 گرمی

عسل مادوتا 1000 گرمی با موم

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

61,400 تومان

عسل مادوتا 1000 گرمی با موم

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

61,400 تومان
عسل مادوتا 500 گرمی

عسل مادوتا 500 گرمی

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

29,000 تومان

عسل مادوتا 500 گرمی

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

29,000 تومان
عسل جعبه ای مادوتا 20 عددی

عسل جعبه ای مادوتا 20 عددی

قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

24,800 تومان

عسل جعبه ای مادوتا 20 عددی

قابل استفاده برای تمامي سنين قابل حمل آسان جهت استفاده درمدارس وباشگاه های ورزشی مناسب براي استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

24,800 تومان
عسل حلب مادوتا

عسل مادوتا 5 کیلیویی

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

195,000 تومان

عسل مادوتا 5 کیلیویی

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

195,000 تومان
عسل ارگانیک مادوتا  50 گرمی

عسل ارگانیک مادوتا 50 گرمی

قابل استفاده برای تمامی سنین قابل حمل آسان مناسب برا ی استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

6,000 تومان

عسل ارگانیک مادوتا 50 گرمی

قابل استفاده برای تمامی سنین قابل حمل آسان مناسب برا ی استفاده روزانه دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران

6,000 تومان
عسل ارگانیک مادوتا  حلب 27  کیلویی

عسل ارگانیک مادوتا حلب 27 کیلویی

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

783,000 تومان

عسل ارگانیک مادوتا حلب 27 کیلویی

داراي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001،ISO22000 دارنده اولين محصولات ارگانيك توليد عسل در ایران دارای مجوز سازمان غذا و دارو به شماره پروانه بهداشت 1293/ظ/15

783,000 تومان