كليدهای يادگيری زبان‌های خارجی نويسنده: دكتر علی پ

كليدهای يادگيری زبان‌های خارجی

نویسنده: دکتر علی پیرهانی، انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه همراه با DVD، چاپ سوم: ۱۳۹۵، قطع: رقعی، شابک: ۹-۰۸-۶۲۲۹-۶۰۰-۹۷۸ ‹كليدهای يادگيری زبان‌های خارجی› كتابی است در گستره آموزش زبان، كه با ارائه روشی يگانه، زمينه يادگيری زبان‌های زنده دنيا را برای هر زبان‌آموزی (در هر سطح و پايه) تسريع و تسهيل می‌كند. در اين كتاب، دكتر علی پيرهانی مد ...

12,000 تومان

كليدهای يادگيری زبان‌های خارجی

نویسنده: دکتر علی پیرهانی، انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه همراه با DVD، چاپ سوم: ۱۳۹۵، قطع: رقعی، شابک: ۹-۰۸-۶۲۲۹-۶۰۰-۹۷۸ ‹كليدهای يادگيری زبان‌های خارجی› كتابی است در گستره آموزش زبان، كه با ارائه روشی يگانه، زمينه يادگيری زبان‌های زنده دنيا را برای هر زبان‌آموزی (در هر سطح و پايه) تسريع و تسهيل می‌كند. در اين كتاب، دكتر علی پيرهانی مد ...

12,000 تومان
ساخت رصدخانه‌های کوچک

طراحی و ساخت رصدخانه‌های کوچک

گردآورنده: پاتریک مور، مترجم: فهیمه خورسند، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: ۲۰۰، چاپ اول: ۱۳۸۹، قطع کتاب: وزیری، شابک:۲-۳-۹۱۴۷۶-۶۰۰-۹۷۸ در این کتاب به معرفی انواع رصدخانه‌ها از جمله سقف‌های کشویی و گنبدهای پیچیده، پرداخته شده‌است. رصدخانه‌هایی با کاربرد متفاوت که برای بررسی خورشید، مشاهده شگفتی‌های ژرفای آسمان و کار نجوم رادیویی یا عکاسی نجو ...

4,000 تومان

طراحی و ساخت رصدخانه‌های کوچک

گردآورنده: پاتریک مور، مترجم: فهیمه خورسند، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: ۲۰۰، چاپ اول: ۱۳۸۹، قطع کتاب: وزیری، شابک:۲-۳-۹۱۴۷۶-۶۰۰-۹۷۸ در این کتاب به معرفی انواع رصدخانه‌ها از جمله سقف‌های کشویی و گنبدهای پیچیده، پرداخته شده‌است. رصدخانه‌هایی با کاربرد متفاوت که برای بررسی خورشید، مشاهده شگفتی‌های ژرفای آسمان و کار نجوم رادیویی یا عکاسی نجو ...

4,000 تومان
3