نمایش کالاهای موجود

استعدادیابی ویژه انتخاب رشته نهم به دهم

استعدادیابی ویژه انتخاب رشته نهم به دهم

هوش ، استعداد ،تلاش و پشتکار سه ضلع یک مثلث طلایی برای موفقیت هستند . این آزمون ها به دانش آموزان مقطع نهم کمک می کند که انتخاب رشته علمی تر و بهتری داشته باشند

150,000 تومان

استعدادیابی ویژه انتخاب رشته نهم به دهم

هوش ، استعداد ،تلاش و پشتکار سه ضلع یک مثلث طلایی برای موفقیت هستند . این آزمون ها به دانش آموزان مقطع نهم کمک می کند که انتخاب رشته علمی تر و بهتری داشته باشند

150,000 تومان