نمایش کالاهای موجود

تابلو نقاشی با موضوع اسب

تابلو نقاشی با موضوع اسب

این تابلو یکی از آثار هنرمند نقاش خانم سمیه مولوی است.تکنیک این اثر پاستل است و جزو سبکهای رئالیسم به شمار میرود.که بیشتر مورد پسند عامه ی مردم قرار می گیرد. در این نقاشی بیشتر از رنگهای سرد استفاده شده است .رنگ های سرد کمک می کنند تا تصور بعد را در پس زمینه ، جنگل ، آب و طبیعت ایجاد کرد . رنگ های سرد در پس زمینه دور می شوند و بیانگر نوعی فاصله ا ...

1,200,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع اسب

این تابلو یکی از آثار هنرمند نقاش خانم سمیه مولوی است.تکنیک این اثر پاستل است و جزو سبکهای رئالیسم به شمار میرود.که بیشتر مورد پسند عامه ی مردم قرار می گیرد. در این نقاشی بیشتر از رنگهای سرد استفاده شده است .رنگ های سرد کمک می کنند تا تصور بعد را در پس زمینه ، جنگل ، آب و طبیعت ایجاد کرد . رنگ های سرد در پس زمینه دور می شوند و بیانگر نوعی فاصله ا ...

1,200,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع طبیعت

تابلو نقاشی با موضوع طبیعت

این نقاشی اثر هنرمند نقاش خانم سمیه مولوی است که با تکنیک رنگ روغن کار شده است و جزو سبکهای رئالیسم محسوب میشود. در این اثر مشاهده می شود که استفاده از رنگهای گرم بر رنگهای سرد غالب است. رنگ های آتش رنگ های گرم هستند : قرمزها ، زردها و نارنجی ها.که در تصویر حضورشان را بیشتر حس میکنید.که بیانگر حرارت ، روشنی و گرمی است. ترکیب رنگهای سرد با رنگها ...

650,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع طبیعت

این نقاشی اثر هنرمند نقاش خانم سمیه مولوی است که با تکنیک رنگ روغن کار شده است و جزو سبکهای رئالیسم محسوب میشود. در این اثر مشاهده می شود که استفاده از رنگهای گرم بر رنگهای سرد غالب است. رنگ های آتش رنگ های گرم هستند : قرمزها ، زردها و نارنجی ها.که در تصویر حضورشان را بیشتر حس میکنید.که بیانگر حرارت ، روشنی و گرمی است. ترکیب رنگهای سرد با رنگها ...

650,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع انسان

تابلو نقاشی با موضوع انسان

این نقاشی با موضوع انسان در این دنیا توسط هنرمند نقاش خانم سمیرا نژاد کرکانی کشیده شده است.تکنیک اثر رنگ روغن می باشد و جزو سبکهای مدرن نقاشی محسوب میشود که بیشتر بر مفهوم تاکید دارد.این اثر از آثار دو لتی است که بر روی دو بوم جداگانه کشیده شده ولی در کنار هم معنا پیدا میکنند. دراینجا نقاش سرگردانی انسان را در این دنیا نشان می دهد. دراین نقاشی ...

750,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع انسان

این نقاشی با موضوع انسان در این دنیا توسط هنرمند نقاش خانم سمیرا نژاد کرکانی کشیده شده است.تکنیک اثر رنگ روغن می باشد و جزو سبکهای مدرن نقاشی محسوب میشود که بیشتر بر مفهوم تاکید دارد.این اثر از آثار دو لتی است که بر روی دو بوم جداگانه کشیده شده ولی در کنار هم معنا پیدا میکنند. دراینجا نقاش سرگردانی انسان را در این دنیا نشان می دهد. دراین نقاشی ...

750,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع انسان

تابلو نقاشی با موضوع انسان

این نقاشی اثر هنرمند نقاش خانم سمیرا نژاد کرکانی با موضوع پرتره است.تکنیک این اثر رنگ روغن می باشد و جزو سبکهای مدرن به شمار می آید.این اثر سه لتی است ،هم به صورت جدا جدا معنا پیدا می کند و هم در کنار یکدیگر. این اثر جزو نقاشی های مفهومی به حساب می آید.رنگهای به کار گرفته شده از مجموعه رنگهای سرد می باشد که خشکی و سردی انسانها را نشان می دهد،هرس ...

850,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع انسان

این نقاشی اثر هنرمند نقاش خانم سمیرا نژاد کرکانی با موضوع پرتره است.تکنیک این اثر رنگ روغن می باشد و جزو سبکهای مدرن به شمار می آید.این اثر سه لتی است ،هم به صورت جدا جدا معنا پیدا می کند و هم در کنار یکدیگر. این اثر جزو نقاشی های مفهومی به حساب می آید.رنگهای به کار گرفته شده از مجموعه رنگهای سرد می باشد که خشکی و سردی انسانها را نشان می دهد،هرس ...

850,000 تومان
تابلو نقاشی  با موضوع آشفتگی

تابلو نقاشی با موضوع آشفتگی

این اثر از مجموعه نقاشی هایی با سبک مدرن می باشد که از تکنیک کلاژ استفاده شده است.در این اثر هدف هنرمند بیشتر استفاده از خط،بافت ، وجود کنتراست و ترکیب بندی های مختلف است.

50,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع آشفتگی

این اثر از مجموعه نقاشی هایی با سبک مدرن می باشد که از تکنیک کلاژ استفاده شده است.در این اثر هدف هنرمند بیشتر استفاده از خط،بافت ، وجود کنتراست و ترکیب بندی های مختلف است.

50,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع ذهن آزاد

تابلو نقاشی با موضوع ذهن آزاد

این تابلو با موضوع ذهن آزاد اثر هنرمند نقاش خانم بهناز قادری است که از سری نقاشی های مفهومی به حساب می آید.تکنیک کار رنگ با اکرلیک است. نقاش ذهن آزاد را به پرنده ای تشبیه کرده ک در حال پرواز است.

320,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع ذهن آزاد

این تابلو با موضوع ذهن آزاد اثر هنرمند نقاش خانم بهناز قادری است که از سری نقاشی های مفهومی به حساب می آید.تکنیک کار رنگ با اکرلیک است. نقاش ذهن آزاد را به پرنده ای تشبیه کرده ک در حال پرواز است.

320,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع صنعت

تابلو نقاشی با موضوع صنعت

این تابلو اثر هنرمند نقاش خانم بهناز قادری است که دارای سبک مدرن است و از تکنیک رنگ روغن استفاده شده است. نقاش با در هم شکستن اشیا و تصویر کردن آنها نوعی نگاه جدید به پیرامونش را به بیننده القا میکند.همچنین کنتراست و بافت در این نوع نقاشی ها بسیار اهمیت دارد.

400,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع صنعت

این تابلو اثر هنرمند نقاش خانم بهناز قادری است که دارای سبک مدرن است و از تکنیک رنگ روغن استفاده شده است. نقاش با در هم شکستن اشیا و تصویر کردن آنها نوعی نگاه جدید به پیرامونش را به بیننده القا میکند.همچنین کنتراست و بافت در این نوع نقاشی ها بسیار اهمیت دارد.

400,000 تومان
تابلو نقاشی  با موضوع آشفتگی

تابلو نقاشی با موضوع آشفتگی

این اثر از مجموعه نقاشی هایی با سبک مدرن می باشد که از تکنیک کلاژ استفاده شده است.در این اثر هدف هنرمند بیشتر استفاده از خط،بافت ، وجود کنتراست و ترکیب بندی های مختلف است

50,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع آشفتگی

این اثر از مجموعه نقاشی هایی با سبک مدرن می باشد که از تکنیک کلاژ استفاده شده است.در این اثر هدف هنرمند بیشتر استفاده از خط،بافت ، وجود کنتراست و ترکیب بندی های مختلف است

50,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع کودک

تابلو نقاشی با موضوع کودک

این اثر از مجموعه نقاشی هایی با سبک مدرن می باشد که از تکنیک کلاژ استفاده شده است.در این اثر هدف هنرمند بیشتر استفاده از خط،بافت ، وجود کنتراست و ترکیب بندی های مختلف است.

50,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع کودک

این اثر از مجموعه نقاشی هایی با سبک مدرن می باشد که از تکنیک کلاژ استفاده شده است.در این اثر هدف هنرمند بیشتر استفاده از خط،بافت ، وجود کنتراست و ترکیب بندی های مختلف است.

50,000 تومان
 تابلو نقاشی با موضوع میز صبحانه

تابلو نقاشی با موضوع میز صبحانه

این تابلو با موضوع میز صبحانه از سری نقاشی های مدرن است که با تکنیک رنگ روغن کارشده است و هنرمند سعی کرده با شکستن تصاویر نوعی بیان جدید از اشیا را نشان دهد که منحصر به خودش است.هماهنگی میان اجزای کشیده شده طوری است که چشم تماشاگر را روی اثر دنبال می کند و این از نقاط قوت ترکیب بندی به حساب می اید.سبک اثر کوبیسم می باشد.

150,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع میز صبحانه

این تابلو با موضوع میز صبحانه از سری نقاشی های مدرن است که با تکنیک رنگ روغن کارشده است و هنرمند سعی کرده با شکستن تصاویر نوعی بیان جدید از اشیا را نشان دهد که منحصر به خودش است.هماهنگی میان اجزای کشیده شده طوری است که چشم تماشاگر را روی اثر دنبال می کند و این از نقاط قوت ترکیب بندی به حساب می اید.سبک اثر کوبیسم می باشد.

150,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع ناامیدی

تابلو نقاشی با موضوع ناامیدی

این نقاشی با موضوع نا امیدی اثر هنرمند نقاش خانم بهناز قادری است که جزو سبکهای نقاشی مدرن می باشد.در این کار از رنگهای سرد استفاده شده که بیشتر بر مفهوم تاکید دارد.و نقاش ترس و ناامیدی را با رنگهای سرد نشان داده است.تکنیک اثر اکرلیک می باشد.ترکیب بندی کار نیز مثلثی است.

450,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع ناامیدی

این نقاشی با موضوع نا امیدی اثر هنرمند نقاش خانم بهناز قادری است که جزو سبکهای نقاشی مدرن می باشد.در این کار از رنگهای سرد استفاده شده که بیشتر بر مفهوم تاکید دارد.و نقاش ترس و ناامیدی را با رنگهای سرد نشان داده است.تکنیک اثر اکرلیک می باشد.ترکیب بندی کار نیز مثلثی است.

450,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع دوره قاجار

تابلو نقاشی با موضوع دوره قاجار

این تابلو با موضوع زن قاجار است.از نقاشی های مدرن به حساب می آید.تکنیک کار با اکرلیک است.در این اثر از رنگهای تند و شارپ استفاده شده است.رنگها پخته نیستند و از رنگهای خام و زنده به کار گرفته شده است.

50,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع دوره قاجار

این تابلو با موضوع زن قاجار است.از نقاشی های مدرن به حساب می آید.تکنیک کار با اکرلیک است.در این اثر از رنگهای تند و شارپ استفاده شده است.رنگها پخته نیستند و از رنگهای خام و زنده به کار گرفته شده است.

50,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع سلف پرتره

تابلو نقاشی با موضوع سلف پرتره

این اثر از سبکهای مدرن شمرده میشود و با تکنیک اکرلیک کار شده است.نقاش چهره ی دفرمه شده ای را تصویر کرده برای نشان دادن باطن فرد که در ظاهرش،سیرت بد نیز نمایان خواهد شد.هم چنین خشونت در اثر با رنگهای گرم نشان داده شده.ضربات قلمو در اثر مشخص است که بیانگر مفهوم می باشد از دسته نقاشی های با سبک اکسپرسیونیسم محسوب میشود.

150,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع سلف پرتره

این اثر از سبکهای مدرن شمرده میشود و با تکنیک اکرلیک کار شده است.نقاش چهره ی دفرمه شده ای را تصویر کرده برای نشان دادن باطن فرد که در ظاهرش،سیرت بد نیز نمایان خواهد شد.هم چنین خشونت در اثر با رنگهای گرم نشان داده شده.ضربات قلمو در اثر مشخص است که بیانگر مفهوم می باشد از دسته نقاشی های با سبک اکسپرسیونیسم محسوب میشود.

150,000 تومان
تابلو نقاشی با موضوع مترو

تابلو نقاشی با موضوع مترو

این تابلو اثر هنرمند نقاش خانم سمیه مولوی است.این اثر سبک رئالیسم می باشد و از رنگهای خاکستری و رنگهای خاموش استفاده شده که این امر باعث شده بر پختگی اثر بیافزاید.از بافت،خط و دیگر عناصر بصری در این اثر به خوبی استفاده شده است.

550,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع مترو

این تابلو اثر هنرمند نقاش خانم سمیه مولوی است.این اثر سبک رئالیسم می باشد و از رنگهای خاکستری و رنگهای خاموش استفاده شده که این امر باعث شده بر پختگی اثر بیافزاید.از بافت،خط و دیگر عناصر بصری در این اثر به خوبی استفاده شده است.

550,000 تومان
تابلو نقاشی  با موضوع صبحانه

تابلو نقاشی با موضوع صبحانه

اثر هنرمند نقاش خانم سمیه مولوی با سبک کوبیسم و تکنیک رنگ روغن

1,100,000 تومان

تابلو نقاشی با موضوع صبحانه

اثر هنرمند نقاش خانم سمیه مولوی با سبک کوبیسم و تکنیک رنگ روغن

1,100,000 تومان
نقاشی با موضوع کارگران معدن

نقاشی با موضوع کارگران معدن

این تابلو با موضوع کارگران معدن با هدف توجه به سختی کار کارگران کشیده شده است.تکنیک این کار رنگ روغن است و از جمله سبکهای کوبیسم به حساب می آید.بیشتر از رنگهای سرد و تیره و خاموش استفاده شده است

450,000 تومان

نقاشی با موضوع کارگران معدن

این تابلو با موضوع کارگران معدن با هدف توجه به سختی کار کارگران کشیده شده است.تکنیک این کار رنگ روغن است و از جمله سبکهای کوبیسم به حساب می آید.بیشتر از رنگهای سرد و تیره و خاموش استفاده شده است

450,000 تومان