نمایش کالاهای موجود

کارتن پستی سایز نیم  ( 60 عددی )

کارتن پستی سایز نیم ( 60 عددی )

کارتن پستی سایز ۰/۵ دارای 3 لایه می باشد و در بسته های 60 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند. کارتن سایز نیم از بالاترین رتبه در جابه جایی برخوردار می باشد .

ناموجود

کارتن پستی سایز نیم ( 60 عددی )

کارتن پستی سایز ۰/۵ دارای 3 لایه می باشد و در بسته های 60 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند. کارتن سایز نیم از بالاترین رتبه در جابه جایی برخوردار می باشد .

ناموجود
کارتن پستی سایزیک (60 عددی )

کارتن پستی سایزیک (60 عددی )

کارتن پستی سایز 1دارای 3 لایه می باشد و در بسته های 60 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند. کارتن سایز یک یکی از از پر مصرف ترین کارتن ها در جابه جایی می باشد .

ناموجود

کارتن پستی سایزیک (60 عددی )

کارتن پستی سایز 1دارای 3 لایه می باشد و در بسته های 60 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند. کارتن سایز یک یکی از از پر مصرف ترین کارتن ها در جابه جایی می باشد .

ناموجود
کارتن پستی سایز 2 ( 20 عددی )

کارتن پستی سایز 2 ( 20 عددی )

کارتن پستی سایز 2 دارای 3 لایه می باشد و در بسته های 20 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود

کارتن پستی سایز 2 ( 20 عددی )

کارتن پستی سایز 2 دارای 3 لایه می باشد و در بسته های 20 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود
کارتن پستی سایز 3 ( 15 عددی )

کارتن پستی سایز 3 ( 15 عددی )

کارتن پستی سایز 3 دارای 3 لایه می باشد و در بسته های 15 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود

کارتن پستی سایز 3 ( 15 عددی )

کارتن پستی سایز 3 دارای 3 لایه می باشد و در بسته های 15 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود
کارتن پستی سایز 4 ( 15 عددی )

کارتن پستی سایز 4 ( 15 عددی )

کارتن پستی سایز 4 دارای 5 لایه می باشد و در بسته های 15 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود

کارتن پستی سایز 4 ( 15 عددی )

کارتن پستی سایز 4 دارای 5 لایه می باشد و در بسته های 15 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود
کارتن پستی سایز 5 ( 15 عددی )

کارتن پستی سایز 5 ( 15 عددی )

کارتن پستی سایز 5 دارای5 لایه می باشد و در بسته های 15 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود

کارتن پستی سایز 5 ( 15 عددی )

کارتن پستی سایز 5 دارای5 لایه می باشد و در بسته های 15 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود
کارتن پستی سایز 6 ( 10 عددی )

کارتن پستی سایز 6 ( 10 عددی )

کارتن پستی سایز 6 دارای5 لایه می باشد و در بسته های 10 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود

کارتن پستی سایز 6 ( 10 عددی )

کارتن پستی سایز 6 دارای5 لایه می باشد و در بسته های 10 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود
کارتن پستی سایز 7  ( 10 عددی )

کارتن پستی سایز 7 ( 10 عددی )

کارتن پستی سایز 7 دارای 5 لایه می باشد و در بسته های 10 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود

کارتن پستی سایز 7 ( 10 عددی )

کارتن پستی سایز 7 دارای 5 لایه می باشد و در بسته های 10 عددی به فروش میرسد . این محصول مورد مصرف ادارات پست و باربری ها و فروشگاههای اینترنتی قرار می گیرد که برای ارسال و بسته بندی محموله و مرسولات خود برای مشتریان به سایز های متفاوت نیاز دارند.

ناموجود