پرندگان  دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

پرندگان دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام‌الدینی ُ، نام انتشارات: طلایی ، تعداد صفحات: 64 ، چاپ اول: 1395، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از پرندگان به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: معرفی انواع پرندگان، بررسی تفاوت‌های آنان در رنگ و شکل و ... ،نحوه آشیانه‌سازی، تنوع تصاویر همراه با کاریکاتور متناسب با گروه سنی.

15,000 تومان

پرندگان دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام‌الدینی ُ، نام انتشارات: طلایی ، تعداد صفحات: 64 ، چاپ اول: 1395، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از پرندگان به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: معرفی انواع پرندگان، بررسی تفاوت‌های آنان در رنگ و شکل و ... ،نحوه آشیانه‌سازی، تنوع تصاویر همراه با کاریکاتور متناسب با گروه سنی.

15,000 تومان
پستانداران  دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

پستانداران دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام‌الدینی ، نشر طلایی، تعداد صفحات: 64، چاپ اول: 1395، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از پستانداران به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب:بررسی انواع پستانداران در ایران و جهان : سگ‌سانان، گربه‌سانان ، جوندگان و ...، بررسی زیستگاه‌ آنان، بیان رفتارشناسی آنان همراه با تصاویر متنو ...

15,000 تومان

پستانداران دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام‌الدینی ، نشر طلایی، تعداد صفحات: 64، چاپ اول: 1395، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از پستانداران به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب:بررسی انواع پستانداران در ایران و جهان : سگ‌سانان، گربه‌سانان ، جوندگان و ...، بررسی زیستگاه‌ آنان، بیان رفتارشناسی آنان همراه با تصاویر متنو ...

15,000 تومان
خزندگان  دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

خزندگان دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام الدینی ،تعداد صفحات: 64 صفحه تمام رنگی، چاپ اول1395، نام انتشارات: طلایی، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از خزندگان به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: گذری بر پیدایش خزندگان، بررسی انواع خزندگان: لاک‌پشت‌ها، کروکدیل‌ها، سوسمارها و... ، تنوع تصاویر همراه با کاریکاتور متن ...

15,000 تومان

خزندگان دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام الدینی ،تعداد صفحات: 64 صفحه تمام رنگی، چاپ اول1395، نام انتشارات: طلایی، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از خزندگان به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: گذری بر پیدایش خزندگان، بررسی انواع خزندگان: لاک‌پشت‌ها، کروکدیل‌ها، سوسمارها و... ، تنوع تصاویر همراه با کاریکاتور متن ...

15,000 تومان
دوزيستان دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

دوزيستان دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام الدینی ،تعداد صفحات: 64 صفحه تمام رنگی، چاپ اول1395، نام انتشارات: طلایی، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از دوزیستان به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: نگاهی به نحوه تکامل دوزیستان، بررسی انواع دوزیستان: سمندرها، اکسولوتل‌ها، قورباغه‌ها و ... ، تنوع تصاویر همراه با کاری ...

15,000 تومان

دوزيستان دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام الدینی ،تعداد صفحات: 64 صفحه تمام رنگی، چاپ اول1395، نام انتشارات: طلایی، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از دوزیستان به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: نگاهی به نحوه تکامل دوزیستان، بررسی انواع دوزیستان: سمندرها، اکسولوتل‌ها، قورباغه‌ها و ... ، تنوع تصاویر همراه با کاری ...

15,000 تومان
ماهی‌ها  دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

ماهی‌ها دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام الدینی ،تعداد صفحات: 64 صفحه تمام رنگی، چاپ اول1395، نام انتشارات: طلایی، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از ماهی‌ها به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: بررسی انواع ماهی‌ها: آکواریومی، ماهی‌های پرنده، ماهی‌های خاویاری و... ،معرفی ماهی‌های دریای خزر و جنوب، تنوع تصاویر هم ...

15,000 تومان

ماهی‌ها دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام الدینی ،تعداد صفحات: 64 صفحه تمام رنگی، چاپ اول1395، نام انتشارات: طلایی، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از ماهی‌ها به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: بررسی انواع ماهی‌ها: آکواریومی، ماهی‌های پرنده، ماهی‌های خاویاری و... ،معرفی ماهی‌های دریای خزر و جنوب، تنوع تصاویر هم ...

15,000 تومان
فرهنگ‌نامه طلايی نوآموز

فرهنگ‌نامه طلايی نوآموز

نویسنده: علیرضا باقری جبلی و همکاران، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات:184 صفحه تمام رنگی ، چاپ دوم: 1396. فرهنگ‌نامه طلايی نوآموز برای سال‌های آغازين ابتدايی تاليف شده است. اين كتاب با همكاری 67نفر از نويسندگان و تصويرگران و عكاسان طراحی و تاليف شده است. اين كتاب مرجعی مناسب برای فعّاليّت‌های پژوهشی كودكان می باشد. كه دارای 100موضوع اصلی به ترتيب ...

35,000 تومان

فرهنگ‌نامه طلايی نوآموز

نویسنده: علیرضا باقری جبلی و همکاران، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات:184 صفحه تمام رنگی ، چاپ دوم: 1396. فرهنگ‌نامه طلايی نوآموز برای سال‌های آغازين ابتدايی تاليف شده است. اين كتاب با همكاری 67نفر از نويسندگان و تصويرگران و عكاسان طراحی و تاليف شده است. اين كتاب مرجعی مناسب برای فعّاليّت‌های پژوهشی كودكان می باشد. كه دارای 100موضوع اصلی به ترتيب ...

35,000 تومان
فرهنگ‌نامه بدن انسان

فرهنگ‌نامه بدن انسان

نویسنده: استیو پارکر، مترجم: احمد مختاریان، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات : 252، چاپ ششم: 1396، ويژگی‌های فرهنگ‌نامه بدن انسان: آشنايی با بخش‌ها و دستگاه‌های متفاوت بدن انسان • آشنايی با چگونگی كاركرد بخش‌های مختلف بدن • آشنايی با جزئيات در سطح سلولی و اندام‌های بدن • به‌كارگيری تصاويری سه‌بعدی منحصر به فرد رايانه‌ای و گرافيكی رنگی • همراه با ...

65,000 تومان

فرهنگ‌نامه بدن انسان

نویسنده: استیو پارکر، مترجم: احمد مختاریان، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات : 252، چاپ ششم: 1396، ويژگی‌های فرهنگ‌نامه بدن انسان: آشنايی با بخش‌ها و دستگاه‌های متفاوت بدن انسان • آشنايی با چگونگی كاركرد بخش‌های مختلف بدن • آشنايی با جزئيات در سطح سلولی و اندام‌های بدن • به‌كارگيری تصاويری سه‌بعدی منحصر به فرد رايانه‌ای و گرافيكی رنگی • همراه با ...

65,000 تومان
فرهنگ‌نامه حيات وحش ايران

فرهنگ‌نامه حيات وحش ايران

نویسندگان: جمعی از نویسندگان، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: 300 صفحه تمام رنگی ، چاپ ششم: 1395، ويژگی‌های فرهنگ‌نامه حيات وحش ايران: معرفی گونه‌های مختلف جانوران ايران • پرداختن به رفتارهای فردی و اجتماعی جانوران ايران • به كارگيری صدها عكس از بهترين عكاسان • استفاده از بهترين شيوه‌های تصويرسازی • نمايه نام‌های جانوران در انتهای كتاب • وجود ...

55,000 تومان

فرهنگ‌نامه حيات وحش ايران

نویسندگان: جمعی از نویسندگان، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: 300 صفحه تمام رنگی ، چاپ ششم: 1395، ويژگی‌های فرهنگ‌نامه حيات وحش ايران: معرفی گونه‌های مختلف جانوران ايران • پرداختن به رفتارهای فردی و اجتماعی جانوران ايران • به كارگيری صدها عكس از بهترين عكاسان • استفاده از بهترين شيوه‌های تصويرسازی • نمايه نام‌های جانوران در انتهای كتاب • وجود ...

55,000 تومان
دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام‌الدینی ُ نام انتشارات: طلایی ُ چاپ اول:۱۳۹۵ ،مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان شامل شش جلد است كه اطلاعات مفيدی از پستانداران، دوزيستان، خزندگان، پرندگان، بی‌مهره‌ها و ماهی‌ها به ما می‌دهد. هر جلد 64 صفحه است و جذابيت‌های تصويری بسياری در همه جلدها به نمايش در آمده است.برگزيده در نهمين دوره جشنواره كتاب برتر (1396) .تقدير ...

95,000 تومان

دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام‌الدینی ُ نام انتشارات: طلایی ُ چاپ اول:۱۳۹۵ ،مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان شامل شش جلد است كه اطلاعات مفيدی از پستانداران، دوزيستان، خزندگان، پرندگان، بی‌مهره‌ها و ماهی‌ها به ما می‌دهد. هر جلد 64 صفحه است و جذابيت‌های تصويری بسياری در همه جلدها به نمايش در آمده است.برگزيده در نهمين دوره جشنواره كتاب برتر (1396) .تقدير ...

95,000 تومان
فرهنگ‌نامه نجوم و فضا

فرهنگ‌نامه نجوم و فضا

نویسنده: بابک امین تفرشی و همکاران،نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: 288 صفحه تمام رنگی، چاپ سوم: 1396، هدف اين فرهنگ‌نامه آشنا كردن خوانندگان عزيز با مبانی دانش ستاره شناسی و رصد آسمان شب بوده است. علم نجوم امروزه به دنبال پاسخ برخی از بنيادی ‌ترين پرسش‌های انسان است. پرسش‌هايی چون: آيا ما در كيهان تنها هستيم؟ زمين، منظومه شمسی و كهكشان ما چگونه ...

70,000 تومان

فرهنگ‌نامه نجوم و فضا

نویسنده: بابک امین تفرشی و همکاران،نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: 288 صفحه تمام رنگی، چاپ سوم: 1396، هدف اين فرهنگ‌نامه آشنا كردن خوانندگان عزيز با مبانی دانش ستاره شناسی و رصد آسمان شب بوده است. علم نجوم امروزه به دنبال پاسخ برخی از بنيادی ‌ترين پرسش‌های انسان است. پرسش‌هايی چون: آيا ما در كيهان تنها هستيم؟ زمين، منظومه شمسی و كهكشان ما چگونه ...

70,000 تومان
عصر طلايی دايناسورها

عصر طلايی دايناسورها

نویسنده: عرفان خسروی، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات:64 صفحه تمام رنگی، چاپ سوم: 1395، ويژگی‌های كتاب عصر طلايی دايناسورها ۱ ـ از محيط زيست حمايت می‌كند؛ كسی كه اين كتاب را می‌خواند، به جز كسب اطّلاعاتی جالب درباره‌ی دايناسورها، با ارزش تنوع‌زيستی، خطر انقراض حيات وحش و برخی از مشكلاتی كه محيط زيست ما را تهديد می‌كنند آشنا می‌شود. ۲ ـ برای بچه ...

20,000 تومان

عصر طلايی دايناسورها

نویسنده: عرفان خسروی، نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات:64 صفحه تمام رنگی، چاپ سوم: 1395، ويژگی‌های كتاب عصر طلايی دايناسورها ۱ ـ از محيط زيست حمايت می‌كند؛ كسی كه اين كتاب را می‌خواند، به جز كسب اطّلاعاتی جالب درباره‌ی دايناسورها، با ارزش تنوع‌زيستی، خطر انقراض حيات وحش و برخی از مشكلاتی كه محيط زيست ما را تهديد می‌كنند آشنا می‌شود. ۲ ـ برای بچه ...

20,000 تومان
فرهنگ‌نامه دايناسورها

فرهنگ‌نامه دايناسورها

نویسنده: عرفان خسروی، نشر طلایی، تعداد صفحات: 216 صفحه تمام رنگی كاغذ روغنی و جلد سخت ، سال چاپ: 1395،ويژگیهای فرهنگ‌نامۀ دايناسورها : شناخت‌نامۀ جامع دربارۀ دايناسورهای ايران و جهان • صدها تصوير علمی ـ آموزشی جديد به قلم تصويرگران ايرانی • معرفی كتاب‌های مفيد دربارۀ دايناسورها • برگزيده در هفتمين دوره جشنواره كتاب برتر (1389) كتاب تقديری ويژه در ...

50,000 تومان

فرهنگ‌نامه دايناسورها

نویسنده: عرفان خسروی، نشر طلایی، تعداد صفحات: 216 صفحه تمام رنگی كاغذ روغنی و جلد سخت ، سال چاپ: 1395،ويژگیهای فرهنگ‌نامۀ دايناسورها : شناخت‌نامۀ جامع دربارۀ دايناسورهای ايران و جهان • صدها تصوير علمی ـ آموزشی جديد به قلم تصويرگران ايرانی • معرفی كتاب‌های مفيد دربارۀ دايناسورها • برگزيده در هفتمين دوره جشنواره كتاب برتر (1389) كتاب تقديری ويژه در ...

50,000 تومان
دايناسورهای مقوايی بسازيم

دايناسورهای مقوايی بسازيم

طراح: مری بت کراین، مترجم: علیرضا باقری جبلی، نشر طلایی، تعداد صفحات:52، سال چاپ:1395،اين مجموعه 12 دايناسور مقوايی دارد. برای هر دايناسور در يک صفحه نحوه اتصال، تا زدن‌ها و چسباندن قطعه‌ها توضيح داده شده است. با سر هم كردن مدل‌های سه بعدی به دايناسورهای جذاب جان ببخشيد! دستورعمل‌ها را گام به گام انجام دهيد تا 12 دايناسور شگفت انگيز را برای بازی ...

20,000 تومان

دايناسورهای مقوايی بسازيم

طراح: مری بت کراین، مترجم: علیرضا باقری جبلی، نشر طلایی، تعداد صفحات:52، سال چاپ:1395،اين مجموعه 12 دايناسور مقوايی دارد. برای هر دايناسور در يک صفحه نحوه اتصال، تا زدن‌ها و چسباندن قطعه‌ها توضيح داده شده است. با سر هم كردن مدل‌های سه بعدی به دايناسورهای جذاب جان ببخشيد! دستورعمل‌ها را گام به گام انجام دهيد تا 12 دايناسور شگفت انگيز را برای بازی ...

20,000 تومان
بی‌مهره‌ها  دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

بی‌مهره‌ها دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام الدینی ،تعداد صفحات: 64 صفحه تمام رنگی، چاپ اول1395، نام انتشارات: طلایی، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از بی‌مهره‌ها به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: معرفی انواع بی‌مهره‌ها: اسفنج‌ها، کرم‌ها، عنکبوت‌ها، حشره‌ها و ... ، تنوع تصاویر همراه با کاریکاتور متناسب با گروه س ...

15,000 تومان

بی‌مهره‌ها دانستنی‌های جانوران ايران و جهان

نویسنده: محمد کرام الدینی ،تعداد صفحات: 64 صفحه تمام رنگی، چاپ اول1395، نام انتشارات: طلایی، اين كتاب يكی از شش جلد از مجموعه دانستنی‌های جانوران ايران و جهان است كه اطلاعات مفيدی از بی‌مهره‌ها به ما می‌دهد. از ویژگی‌های این کتاب: معرفی انواع بی‌مهره‌ها: اسفنج‌ها، کرم‌ها، عنکبوت‌ها، حشره‌ها و ... ، تنوع تصاویر همراه با کاریکاتور متناسب با گروه س ...

15,000 تومان
فرهنگ‌نامه نام‌آوران

فرهنگ‌نامه نام‌آوران

نویسنده: جمعی از نویسندگان ،تعداد صفحات: ۴۰۰ صفحه تمام رنگی، چاپ هفتم: ۱۳۹۶، نام انتشارات: طلایی، فرهنگ‌نامه نام‌آوران، به منظور آشنايی با چهره‌های سرشناس‌ تاريخ ايران و جهان (پيامبران، حكيمان، مصلحان، حاكمان، سياست‌مداران، نويسندگان، شاعران، هنرمندان، كاشفان، مخترعان، سرداران، ورزشكاران، فناوران و...) تهيه شده است. ويژگی‌های فرهنگ‌نامه نام‌آوران: ...

65,000 تومان

فرهنگ‌نامه نام‌آوران

نویسنده: جمعی از نویسندگان ،تعداد صفحات: ۴۰۰ صفحه تمام رنگی، چاپ هفتم: ۱۳۹۶، نام انتشارات: طلایی، فرهنگ‌نامه نام‌آوران، به منظور آشنايی با چهره‌های سرشناس‌ تاريخ ايران و جهان (پيامبران، حكيمان، مصلحان، حاكمان، سياست‌مداران، نويسندگان، شاعران، هنرمندان، كاشفان، مخترعان، سرداران، ورزشكاران، فناوران و...) تهيه شده است. ويژگی‌های فرهنگ‌نامه نام‌آوران: ...

65,000 تومان
1001 اختراع، ميراث مسلمانان در جهان ما

1001 اختراع، ميراث مسلمانان در جهان ما

نویسنده: پروفسور سلیم الحسنی ،مترجم: افسانه حجتی طباطبائی و همکاران،تعداد صفحات: ۳۴۴ صفحه تمام رنگی، چاپ دوم: ۱۳۹۳، نام انتشارات: طلایی، ويژگی‌ها‌ی این کتاب: • آشنايی با ايده‌های درخشان مسلمانان سده‌های ميانه • آشنايی با مخزنی از اطلاعات حيرت‌آور • معرفی دانشوران ماندگار جهان اسلام • به‌كارگيری صدها تصوير از اختراعات مسلمانان • تمام رنگی در قطع رح ...

50,000 تومان

1001 اختراع، ميراث مسلمانان در جهان ما

نویسنده: پروفسور سلیم الحسنی ،مترجم: افسانه حجتی طباطبائی و همکاران،تعداد صفحات: ۳۴۴ صفحه تمام رنگی، چاپ دوم: ۱۳۹۳، نام انتشارات: طلایی، ويژگی‌ها‌ی این کتاب: • آشنايی با ايده‌های درخشان مسلمانان سده‌های ميانه • آشنايی با مخزنی از اطلاعات حيرت‌آور • معرفی دانشوران ماندگار جهان اسلام • به‌كارگيری صدها تصوير از اختراعات مسلمانان • تمام رنگی در قطع رح ...

50,000 تومان
راه و چاه «قصه‌های قرآنی»

راه و چاه «قصه‌های قرآنی»

نویسنده: شهرام شفیعی ،نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه تمام رنگی، چاپ اول: ۱۳۹۳. ويژگی‌های این کتاب: • نقل 24 قصه از قصه‌های قرآن كريم با زبانی ادبی • 50 تصوير رنگی متفاوت از 17 تصويرگر ايران • كاغذ روغنی و جلد سخت

25,000 تومان

راه و چاه «قصه‌های قرآنی»

نویسنده: شهرام شفیعی ،نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه تمام رنگی، چاپ اول: ۱۳۹۳. ويژگی‌های این کتاب: • نقل 24 قصه از قصه‌های قرآن كريم با زبانی ادبی • 50 تصوير رنگی متفاوت از 17 تصويرگر ايران • كاغذ روغنی و جلد سخت

25,000 تومان
فرهنگ‌نامه مشاغل

فرهنگ‌نامه مشاغل

نویسنده: محمدرضا حشمتی و همکاران ،نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: ۳۴۴ صفحه تمام رنگی، چاپ دوم: ۱۳۹۲. فرهنگ‌نامه مشاغل به دنبال آن است كه شما را ياری دهد تا با شناخت ويژگی‌ها، مطلوبيت‌ها و محدوديت‌های هر شغل و چگونگی رسيدن به آن و ... با در نظرگرفتن نيازهای شغلی جامعه، مسير خود را برای انتخاب شغل مناسبی كه در نظر داريد، هموار سازيد. ويژگی‌های فر ...

25,000 تومان

فرهنگ‌نامه مشاغل

نویسنده: محمدرضا حشمتی و همکاران ،نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: ۳۴۴ صفحه تمام رنگی، چاپ دوم: ۱۳۹۲. فرهنگ‌نامه مشاغل به دنبال آن است كه شما را ياری دهد تا با شناخت ويژگی‌ها، مطلوبيت‌ها و محدوديت‌های هر شغل و چگونگی رسيدن به آن و ... با در نظرگرفتن نيازهای شغلی جامعه، مسير خود را برای انتخاب شغل مناسبی كه در نظر داريد، هموار سازيد. ويژگی‌های فر ...

25,000 تومان
فرهنگ‌نامه طلايی ورزش

فرهنگ‌نامه طلايی ورزش

نویسنده: مهدی زارعی،نام انتشارات: طلایی ، تعداد صفحات: 320 ، چاپ دوم: ۱۳۹۵، فرهنگ نامه طلايی ورزش شما را با تاريخچه، ابزارها و وسايل، مقررات و چهره های مشهور بيش از صد رشتۀ ورزشی در سراسر جهان، آشنا می كند و اطلاعات ارزشمندی دربارۀ افتخارات ورزشكاران و تيم های كشورمان در اين رقابت ها در اختيارتان قرار می‌دهد. اين كتاب حاوی اطلاعاتی مفيد و جامع درب ...

65,000 تومان

فرهنگ‌نامه طلايی ورزش

نویسنده: مهدی زارعی،نام انتشارات: طلایی ، تعداد صفحات: 320 ، چاپ دوم: ۱۳۹۵، فرهنگ نامه طلايی ورزش شما را با تاريخچه، ابزارها و وسايل، مقررات و چهره های مشهور بيش از صد رشتۀ ورزشی در سراسر جهان، آشنا می كند و اطلاعات ارزشمندی دربارۀ افتخارات ورزشكاران و تيم های كشورمان در اين رقابت ها در اختيارتان قرار می‌دهد. اين كتاب حاوی اطلاعاتی مفيد و جامع درب ...

65,000 تومان
زوال

زوال

نام کتاب : زوال ، نویسنده: بتنی گریفین ، مترجم : انیتا یارمحمدی ، رمان جوان ، چاپ اول : 1396 ، شابک: 0-438-296-600-978 ،انتشارات پیدایش ، توضیحات: «زوال خانه آشر» نام داستان کوتاهی از ادگار آلن پو نويسنده ي صاحب سبك در ژانر داستان هاي جنايي و وحشت است. رمان «زوال» براساس اين داستان نوشته شده و براي خوانندگان20-15 ساله اي كه به داس ...

31,000 تومان

زوال

نام کتاب : زوال ، نویسنده: بتنی گریفین ، مترجم : انیتا یارمحمدی ، رمان جوان ، چاپ اول : 1396 ، شابک: 0-438-296-600-978 ،انتشارات پیدایش ، توضیحات: «زوال خانه آشر» نام داستان کوتاهی از ادگار آلن پو نويسنده ي صاحب سبك در ژانر داستان هاي جنايي و وحشت است. رمان «زوال» براساس اين داستان نوشته شده و براي خوانندگان20-15 ساله اي كه به داس ...

31,000 تومان
پرندگان آهنين  آشنايی با دانش و فناوری انواع هواپي

پرندگان آهنين آشنايی با دانش و فناوری انواع

نویسنده:عباس خاراباف ،نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: 152صفحه تمام رنگی، چاپ دوم: 1395. ويژگی‌های این کتاب: در اين كتاب كوشش شده است مهندسی هوافضا و علوم و فناوری‌های مرتبط با آن به زبانی ساده و كامل ارائه شود، اطلاعاتی دقيق و خواندنی دربارۀ هواپيماها، موشک‌ها، فضاپيماها، ماهواره‌ها و ساير وسايل پرنده و نحوۀ كاركردن آن‌ها در اختيار شما قرار گيرد ...

25,000 تومان

پرندگان آهنين آشنايی با دانش و فناوری انواع

نویسنده:عباس خاراباف ،نام انتشارات: طلایی، تعداد صفحات: 152صفحه تمام رنگی، چاپ دوم: 1395. ويژگی‌های این کتاب: در اين كتاب كوشش شده است مهندسی هوافضا و علوم و فناوری‌های مرتبط با آن به زبانی ساده و كامل ارائه شود، اطلاعاتی دقيق و خواندنی دربارۀ هواپيماها، موشک‌ها، فضاپيماها، ماهواره‌ها و ساير وسايل پرنده و نحوۀ كاركردن آن‌ها در اختيار شما قرار گيرد ...

25,000 تومان
رویای دونده

رویای دونده

نام کتاب : رویای دونده ، نویسنده: وندلین ون درانن ، مترجم : بیتا ابراهیمی ، رمان جوان ، چاپ اول : 1396 ، شابک: 3-495-296-600-978، انتشارات پیدایش ، قطع : رقعی ، نوع جلد: شومیز ، تعداد صفحه: 468 توضیحات : رمان «روياي دونده» جديدترين عنوان از مجموعه رمان جوان است كه برنده جايزه معتبر كتاب اشنايدر شده است. اين رمان بر اساس زندگي دختري ...

30,000 تومان

رویای دونده

نام کتاب : رویای دونده ، نویسنده: وندلین ون درانن ، مترجم : بیتا ابراهیمی ، رمان جوان ، چاپ اول : 1396 ، شابک: 3-495-296-600-978، انتشارات پیدایش ، قطع : رقعی ، نوع جلد: شومیز ، تعداد صفحه: 468 توضیحات : رمان «روياي دونده» جديدترين عنوان از مجموعه رمان جوان است كه برنده جايزه معتبر كتاب اشنايدر شده است. اين رمان بر اساس زندگي دختري ...

30,000 تومان
شش لول

شش لول

شش‌لول پدیدآورنده: مترجم: گروه سنی: نوجوان ، انتشارات پیدایش ، قطع: پالتویی ، نوع جلد: شومیز ، سال چاپ: 1396چاپ دوم ،تعداد صفحه: 239 شابک: 5-376-296-600-978 داستان اسرارآمیز و تاریخی شش‌لول، در سال‌هاي 1899 تا 1910، در قطب شمال می‌گذرد. بیرون از دهکده‌ي دورافتاده‌ای، پدر زیگ بعد از این‌که سعی می‌کند از روی دریاچه‌ای یخ زده عبور كند و ب ...

20,000 تومان

شش لول

شش‌لول پدیدآورنده: مترجم: گروه سنی: نوجوان ، انتشارات پیدایش ، قطع: پالتویی ، نوع جلد: شومیز ، سال چاپ: 1396چاپ دوم ،تعداد صفحه: 239 شابک: 5-376-296-600-978 داستان اسرارآمیز و تاریخی شش‌لول، در سال‌هاي 1899 تا 1910، در قطب شمال می‌گذرد. بیرون از دهکده‌ي دورافتاده‌ای، پدر زیگ بعد از این‌که سعی می‌کند از روی دریاچه‌ای یخ زده عبور كند و ب ...

20,000 تومان
فعلا خوبم

فعلا خوبم

فعلاً خوبم پدیدآورنده: گری دی. اشمیت ،مترجم: آرزو احمی ، گروه سنی: نوجوان، انتشارات : پیدایش ، قطع: پالتویی ،نوع جلد: شومیز،سال چاپ: 1396چاپ دوم،تعداد صفحه: 466 ، شابک: 9-406-296-600-978 فعلا خوبم شخصيت اصلي كتاب نامش داگ سوییتک است و به خانه‌ي جدیدشان می‌گوید "آشغال‌دانی"، چون با پدری زندگی می‌کند که مشكلات زيادي را براي خانواده شان ...

34,000 تومان

فعلا خوبم

فعلاً خوبم پدیدآورنده: گری دی. اشمیت ،مترجم: آرزو احمی ، گروه سنی: نوجوان، انتشارات : پیدایش ، قطع: پالتویی ،نوع جلد: شومیز،سال چاپ: 1396چاپ دوم،تعداد صفحه: 466 ، شابک: 9-406-296-600-978 فعلا خوبم شخصيت اصلي كتاب نامش داگ سوییتک است و به خانه‌ي جدیدشان می‌گوید "آشغال‌دانی"، چون با پدری زندگی می‌کند که مشكلات زيادي را براي خانواده شان ...

34,000 تومان
کارنامه ات راقایم کن

کارنامه ات راقایم کن

كارنامه‌ات را قایم كن پدیدآورنده: معصومه انصاریان ، گروه سنی: نوجوان ،انتشارات پیدایش،قطع: پالتویی ،نوع جلد: شومیز ،سال چاپ: 1395چاپ اول، تعداد صفحه: 124، شابک: 2-348-296-600-978 كارنامه ات را قايم كن «كارنامه ات را قايم كن» نام مجموعه داستاني از معصومه انصاريان است كه به تازگي روانه‌ي كتاب فروشي ها شده است. "كارنامه‌ات را قايم كن، اگر خط‌كش ...

8,500 تومان

کارنامه ات راقایم کن

كارنامه‌ات را قایم كن پدیدآورنده: معصومه انصاریان ، گروه سنی: نوجوان ،انتشارات پیدایش،قطع: پالتویی ،نوع جلد: شومیز ،سال چاپ: 1395چاپ اول، تعداد صفحه: 124، شابک: 2-348-296-600-978 كارنامه ات را قايم كن «كارنامه ات را قايم كن» نام مجموعه داستاني از معصومه انصاريان است كه به تازگي روانه‌ي كتاب فروشي ها شده است. "كارنامه‌ات را قايم كن، اگر خط‌كش ...

8,500 تومان
مانستر

مانستر

مانستر؛ پدیدآورنده: ای. لی. مارتینز ، مترجم: فرانک معنوی امین ، گروه سنی: جوان ، انتشارات : پیدایش قطع: رقعی ،نوع جلد: شومیز، سال چاپ: 1396،تعداد صفحه: 479،شابک: 1-415-296-600-978 «مانستر و جودي،دو انساني كه زياد از همديگر خوششان نمي آيد ولي مجبور هستند همراه هم با ا»دهايان ،گربه سانان ،ترول ها،سگ هاي دريايي اينوئيت و يك پيرزن عشق گربه روبه ...

30,000 تومان

مانستر

مانستر؛ پدیدآورنده: ای. لی. مارتینز ، مترجم: فرانک معنوی امین ، گروه سنی: جوان ، انتشارات : پیدایش قطع: رقعی ،نوع جلد: شومیز، سال چاپ: 1396،تعداد صفحه: 479،شابک: 1-415-296-600-978 «مانستر و جودي،دو انساني كه زياد از همديگر خوششان نمي آيد ولي مجبور هستند همراه هم با ا»دهايان ،گربه سانان ،ترول ها،سگ هاي دريايي اينوئيت و يك پيرزن عشق گربه روبه ...

30,000 تومان
نیمه شب دریاچه

نیمه شب دریاچه

نیمه‌شب دریاچه ،پدیدآورنده: عباس عبدی ، گروه سنی: نوجوان، انتشارات : پیدایش قطع: پالتویی ،نوع جلد: شومیز ،سال چاپ: 1396 چاپ اول ،تعداد صفحه: 186،شابک: 2-463-296-600-978 نیمه شب دریاچه داستان اين رمان با سفر سورنا ، خواهرش سايه و پدر و مادرش به حنوب آغاز مي‌شود. آن‌ها تصميم گرفته‌اند براي تعطيلات به قشم بروند؛ جايي كه پدربزرگ و مادربزرگ زندگي مي‌ ...

16,000 تومان

نیمه شب دریاچه

نیمه‌شب دریاچه ،پدیدآورنده: عباس عبدی ، گروه سنی: نوجوان، انتشارات : پیدایش قطع: پالتویی ،نوع جلد: شومیز ،سال چاپ: 1396 چاپ اول ،تعداد صفحه: 186،شابک: 2-463-296-600-978 نیمه شب دریاچه داستان اين رمان با سفر سورنا ، خواهرش سايه و پدر و مادرش به حنوب آغاز مي‌شود. آن‌ها تصميم گرفته‌اند براي تعطيلات به قشم بروند؛ جايي كه پدربزرگ و مادربزرگ زندگي مي‌ ...

16,000 تومان
هفت تا هفت  تا

هفت تا هفت تا

هفت‌تا هفت‌تا پدیدآورنده: هالی گلدبرگ اسلون مترجم: آرزو احمی گروه سنی: نوجوان انتشارات:پیدایش قطع: پالتویی نوع جلد: شومیز سال چاپ: 1396 چاپ دوم تعداد صفحه: 487 شابک: 3-408-296-600-978 «هفت تا هفت تا»: ویلو چنسِ 12 ساله قهرمان اين كتاب است. او بسيار بااستعداد و به گفته ي معلمانش نابغه است، اما ويلو با اين تعريف ها احساس خوشبختي نمي كند، ...

32,000 تومان

هفت تا هفت تا

هفت‌تا هفت‌تا پدیدآورنده: هالی گلدبرگ اسلون مترجم: آرزو احمی گروه سنی: نوجوان انتشارات:پیدایش قطع: پالتویی نوع جلد: شومیز سال چاپ: 1396 چاپ دوم تعداد صفحه: 487 شابک: 3-408-296-600-978 «هفت تا هفت تا»: ویلو چنسِ 12 ساله قهرمان اين كتاب است. او بسيار بااستعداد و به گفته ي معلمانش نابغه است، اما ويلو با اين تعريف ها احساس خوشبختي نمي كند، ...

32,000 تومان
یعقوب را دوست داشتم

یعقوب را دوست داشتم

یعقوب را دوست داشتم پدیدآورنده: كاترین پترسون مترجم: بیتا ابراهیمی انتشارات: پیدایش گروه سنی: جوان انشارات:پیدایش قطع: پالتویی نوع جلد: شومیز سال چاپ: 1395چاپ اول تعداد صفحه : 291 ، شابک : 4-373-296-600-978 يعقوب را دوست داشتم "يعقوب را دوست داشتم" درباره ي رابطه ي ميان دو خواهر دوقلو است كه با يكديگر در كشمكش هستند. همه چيز از هم ...

19,000 تومان

یعقوب را دوست داشتم

یعقوب را دوست داشتم پدیدآورنده: كاترین پترسون مترجم: بیتا ابراهیمی انتشارات: پیدایش گروه سنی: جوان انشارات:پیدایش قطع: پالتویی نوع جلد: شومیز سال چاپ: 1395چاپ اول تعداد صفحه : 291 ، شابک : 4-373-296-600-978 يعقوب را دوست داشتم "يعقوب را دوست داشتم" درباره ي رابطه ي ميان دو خواهر دوقلو است كه با يكديگر در كشمكش هستند. همه چيز از هم ...

19,000 تومان
یکی برای خانواده مورفی

یکی برای خانواده مورفی

یکی برای خانواده‌ی مورفی ، پدیدآورنده: لیندا م. هانت، مترجم: فرح بهبهانی، انتشارات : پیدایش ، گروه سنی: نوجوان ،قطع: پالتویی ،نوع جلد: شومیز،سال چاپ: 1396، چاپ دوم ،تعداد صفحه: 336 شابک 6-407-296-600-978 یکی برای خانواده مورفی کارلی کانرز دوازده ساله، بسیار صبور است، چراكه مجبور است با با مادر خوش‌گذران و پدر ناتني خلافكارش زندگي كند و در طو ...

26,000 تومان

یکی برای خانواده مورفی

یکی برای خانواده‌ی مورفی ، پدیدآورنده: لیندا م. هانت، مترجم: فرح بهبهانی، انتشارات : پیدایش ، گروه سنی: نوجوان ،قطع: پالتویی ،نوع جلد: شومیز،سال چاپ: 1396، چاپ دوم ،تعداد صفحه: 336 شابک 6-407-296-600-978 یکی برای خانواده مورفی کارلی کانرز دوازده ساله، بسیار صبور است، چراكه مجبور است با با مادر خوش‌گذران و پدر ناتني خلافكارش زندگي كند و در طو ...

26,000 تومان